OVER DE OVG

In 1989 hebben een aantal ondernemers uit Geesteren, die aangesloten waren bij de voormalige middenstandsvereniging St. Martinus, zich verenigd in een aparte ondernemers vereniging om de belangen van de plaatselijke ondernemers nog beter te kunnen behartigen.
Inmiddels telt de ondernemersvereniging Geesteren 100 leden. Deze leden bestaan uit ondernemers uit diverse branches zoals de bouw, dienstverlening, handel, horeca, recreatie, industrie, winkeliers en ZZP’ers.
Naast het bevorderen van het ondernemersklimaat in het dorp Geesteren en het behartigen van de belangen van de leden organiseert de OVG evenementen voor haar leden met als doelstelling het bevorderen van de onderlinge contacten.